O nas


ZASADY POBYTU DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU MAŁE MISIE

ZASADY POBYTU DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU MAŁE MISIE

czytaj całość publikacji "ZASADY POBYTU DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU MAŁE MISIE"


NASZ ŻŁOBEK

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim jest samorządową jednostką budżetową utworzoną dnia 20 marca 2018 roku na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu.

- Nadzór nad Żłobkiem Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

- Działalność Żłobka reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 z 2011r. poz. 235 ).

- Żłobek jest placówką realizującą funkcje : opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

- Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

czytaj całość publikacji "NASZ ŻŁOBEK"


przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji