Strefa Rodzica


Lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa na rok szkolny 2020/2021

Aktualizacja 2020-05-18 (12:56:49)

Dołączone pliki:


Wyniki kwalifikacji w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Lista rezerwowa zakwalifikowanych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Lista nieklasyfikowanych w procesie rekrutacji na rok szkolny
2020-05-06. 08:17:21

Dołączone pliki:


Oświadczenie woli

Oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim
2020-05-06. 08:12:13

Dołączone pliki:


Protokół rekrutacyjny

2020-05-06. 08:18:20

Dołączone pliki:


Informacja dyrektora

W związku z epidemią, następuje zmiana harmonogramu rekrutacji oraz sposób potwierdzenia chęci przyjęcia dziecka do żłobka. Rodzic dziecka, znajdującego się na liście dzieci zakwalifikowanych zobowiązany jest do umieszczenia w skrzynce pocztowej żłobka „OŚWIADCZENIA WOLI „w terminie 7 dni od publikacji listy,
tj do 13 maja 2020 do godziny 15:00.
Brak oświadczenia w terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca. Na miejsce dziecka zostanie przyjęte dziecko z listy rezerwowej. Rodzice dzieci z listy rezerwowej zobowiązani są do pisemnej informacji e-mail potwierdzającej chęć oczekiwanie na liście rezerwowej do 11 maja 2020r. do godziny 23:59 Brak takiej informacji jest jednoznaczny z rezygnacją, dziecko zostanie skreślone z listy rezerwowej.

Na podstawie przesłanych oświadczeń ,18 maja 2020r zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do żłobka od września 2020r.

Druk OŚWIADCZENIA WOLI znajdziecie Państwo w zakładce rekrutacja.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na oficjalny adres e-mail zlobekluborzyca@gmail.com. Zgodnie z trybem administracyjnym mają Państwo możliwość pisania w/w wyjaśnień w terminie siedmiu dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w roku szkolnym 2020/2021.Komisja rekrutacyjna odpowiada w trybie 7 dniowym.


Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie”
Justyna Łakomy

czytaj całość publikacji "Informacja dyrektora"

Dołączone pliki:


Wznowienie rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo ,wnioski można składać wyłącznie droga elektroniczną poprzez wypełnianie dokumentu pdf. "karta zapisu wraz z oświadczaniami".
Do wniosku należy załączyć zaświadczanie od pracodawcy w formie skanu. Wnioski należy składać od 26.03.2020r- 10.04.2020r.

czytaj całość publikacji "Wznowienie rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2020/2021"

Dołączone pliki:


WSTRZYMANIE REKRUTACJI

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, Dyrektor Żłobka wstrzymuje przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Nowy harmonogram rekrutacji zostanie podany do informacji publicznej.

Dyrektor Samorządowego Żłobka "Małe Misie"
Justyna Łakomy


REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

W załącznikach znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka.

Data publikacji 26.02.2020r.

Dołączone pliki:


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

W załącznikach znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka.

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych w terminie 11.03-31.03.2020r.( załącznik- harmonogram rekrutacji)

Data publikacji 26.02.2020r.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji