Strefa Rodzica


Rekrutacja na wrzesień 2019r

Zarządzenie Nr 11/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
Dyrektora Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim w sprawie rekrutacji od września 2019r.

Dołączone pliki:


Rekrutacja

Komplet dokumentów stanowią:
- Karta zagłodzenia dziecka
-oświadczenia obojga Rodziców o zameldowaniu
-oświadczenia obojga Rodziców o zatrudnieniu /pobieraniu nauki w trybie dziennym/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczą działalnością gospodarczą
-orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
-oświadczenia o wielodzietności rodziny
-oświadczania o samotnym wychowywaniu dziecka
Dyrektor zastrzega sobie przyjmowanie jedynie kompletu dokumentów.

Dołączone pliki:


Zasady rekrutacji

W załączniku znajdziecie Państwo zasady rekrutacji oraz regulamin komisji rekrutacyjnej do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE

czytaj całość publikacji "Zasady rekrutacji"

Dołączone pliki:


REGULAMIN REKRUTACYJNY DZIECI DO Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

Rekrutacja trwa przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, najliczniej jednak od września, gdy następuje przesunięcie wiekowe do starszych grup, kiedy to najstarsi odchodzą do przedszkola.
Rekrutacja dzieci przyjętych od 1 września trwa do 31 marca tego samego roku.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, kolejności przyjęć oraz wymaganej dokumentacji znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacyjnym dzieci do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji