Strefa Rodzica


KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

czytaj całość publikacji "KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH "

Dołączone pliki:


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Kartę zgłoszenia należy wypełnić,podpisać i złożyć wraz z załącznikami.

czytaj całość publikacji "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA"

Dołączone pliki:


Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i złożyć wraz z resztą dokumentów rekrutacyjnych.

Dołączone pliki:


WYPOWIEDZENIE UMOWY KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA

Pisemną prośbę o wypowiedzenie umowy należy złożyć u dyrektora żłobka w dwóch egzemplarzach.

Umowa wygasa z końcem okresu na jaki została zawarta, tj. z dniem końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W takim przypadku rodzice nie muszą wypowiadać umowy.

Rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem miesiąca w którym zostało złożone wypowiedzenie. Złożenie wypowiedzenia umowy musi być potwierdzone przez dyrektora żłobka.

czytaj całość publikacji "WYPOWIEDZENIE UMOWY KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA"

Dołączone pliki:


Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i złożyć wraz z resztą dokumentów rekrutacyjnych.

czytaj całość publikacji "Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji