Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia z dnia 15 lutego 2021r.

Dyrektora Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzycki

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

termin

uwagi

1.         

Ogłoszenie rekrutacji do żłobka

do 15.02.2021

Ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej żłobka, tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka

2.      

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kartę zgłoszenia można odebrać osobiście w placówce żłobka lub pobrać ze na strony internetowej pod adresem www.malemisieluborzyca.pl , następnie złożyć osobiście w placówce


DYREKTOR PRZYJMUJE TYLKO KOMPLETY DOKUMNETÓW

KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE WPŁYWA
NA WYNIK REKRUTACJI

 

 

08.03.2021r

-

19.03.2021r

Miejsce składania dokumentów:

Siedziba Żłobka - Wysiołek Luborzycki 160b,
32-010 Luborzyca

W godzinach:

 

Poniedziałki 9:00-15:00

Wtorki 10:00-14:00

Środy 8:00-12:00

Czwartki 10:00-14:00

Piątki 8:00-12:00

3.      

Zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, powołanie komisji rekrutacyjnej

19.03.2021r.

Do godziny 12:00

4.      

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5.      

podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy dzieci przyjętych do żłobka od września 2021r.

29.03.2021

Ogłoszenie wyników, poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka od września 2021r- informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka oraz na stronie internetowej żłobka

6.      

Podpisanie umów korzystania ze żłobka

12.04.2021r

-

16.04.2021r.

w godzinach:

 

Poniedziałek 9:00-15:00

Wtorek 10:00-14:00

Środa 8:00-12:00

Czwarteki10:00-14:00

Piątek 8:00-12:00

 

Niepodpisanie umowy będzie jednoznaczne z rezygnacją

7.      

Składanie pisemnych wniosków o wpisanie dziecka na listę rezerwową

do 30.04.2021r.

 

8.      

Ogłoszenie składu grup wiekowych

do 27.08.2021r.

 

Data dodania: 2021-02-15 11:50:48
Data edycji: 2021-02-18 09:42:45
Ilość wyświetleń: 1679

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej