O nas


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "O nas")

ZASADY POBYTU DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU MAŁE MISIE

ZASADY POBYTU DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU MAŁE MISIE

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00-17:00 W dni ustawowo wolne od pracy Żłobek nie pracuje. W okresie wakacyjnym żłobek pracuje w trybie dyżurów.
2. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
3. Przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 6.30 do 9.00. Przyprowadzenie dziecka do Żłobka po godz. 9.00 należy uzgodnić z opiekunem. W sporadycznych przypadkach spóźnienia należy zgłaszać telefoniczne do godziny 8.30.
4. Dziecko do Żłobka należy przyprowadzać czyste i zdrowe.
5. Przed przekazaniem dziecka pod opiekę opiekuna w Żłobku należy poinformować o aktualnym stanie zdrowia dziecka, jak również o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego samopoczucie.
6. Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z
uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
7. Rodzice winni zgłaszać każdą planowaną nieobecność dziecka (osobiście lub telefonicznie) z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.
8. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do Żłobka.
9. Rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu na czynności związane z rozwojem psychomotorycznym, odpoczynkiem oraz reguluje pory posiłków w zależności od potrzeb i wieku dziecka.
10. Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Jadłospis jest urozmaicony i ustalany według obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis na cały tydzień wywieszany jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy każdej grupie dziecięcej.
11. Należy informować personel Żłobka o indywidualnych potrzebach dziecka dotyczących żywienia i przyzwyczajeń. Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami skład posiłków omawiamy z rodzicami i dostosujemy indywidualnie do potrzeb dziecka.
12. Personel Żłobka nie podaje dzieciom żadnych leków przyniesionych przez rodziców.
13. Wstęp do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci jest zabroniony ze względów sanitarnych.
14. Każde dziecko w Żłobku ma swoje łóżeczko lub leżaczek z pościelą, swoją szafkę na ubranka oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.
15. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w: ubranka na zmianę (w dostatecznej ilości), piżamki, buciki na zmianę (jeśli dziecko chodzi), smoczek (jeżeli dziecko potrzebuje), pieluszki jednorazowe i chusteczki nawilżające.
16. Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy rodziców o: nie zakładanie dzieciom łańcuszków i innych ozdób, nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek, nie dawanie dzieciom pieniążków oraz innych drobnych przedmiotów. Za zabawki, maskotki itp. przyniesione przez dziecko z domu Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
17. Odzież wierzchnią dziecka przechowujemy w szafce wskazanej przez opiekuna.
18. Za wózki i inne rzeczy pozostawione w szatni Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
19. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 17:00.
20. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych
opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko.
21. W przypadku gdy zachodzi obawa, że rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje
odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innejosoby, uprawnionej do odbioru dziecka.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "O nas")

przejdź do góry...

Samorządowy Żłobek Małe Misie. Wysiołek Luborzycki 160b, Luborzyca 32-010 tel. 12 387 10 42

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji