Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nasz żłobek

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim jest samorządową jednostką budżetową utworzoną dnia 20 marca 2018 roku na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu.

 

 • Nadzór nad Żłobkiem Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 • Działalność Żłobka reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 z 2011r. poz. 235 ).
 • Żłobek jest placówką realizującą funkcje : opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
 • Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 

Do zadań Żłobka należy w szczególności :
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobek działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCAz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem świąt) w godzinach od 6:30-17:00.

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W Żłobku jest też zatrudniona  położna . Opiekunki prowadzące zajęcia tematyczne, rozwijające, usprawniające oraz  współpracują z rodzicami dzieci,w szczególności przez prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.

 

Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka. Za realizację Regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka. W Żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom.

 

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy.

 

Żłobek organizauje szereg zajęć stymulujący prawidłowy rozwój dzieci:

 

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa

We wszelkich zabawach ruchowych towarzyszą nam elementy „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne – metody uznawanej jako jeden
z najważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego najmłodszych.

 

 • Zajęcia plastyczne

Wykształcamy pierwsze umiejętności manualne i twórcze maluszków.

 

 • Zajęcia rytmiczne

Podczas zajęć rozwijamy koordynację ruchową i inwencję twórczą dziecka. Uczymy się prostych wierszyków i piosenek.

 

 • Learn and Play

Czyli pierwszy kontakt z językiem angielskim. Zajęcia te poprzez śpiewanie piosenek, rymowanek i wyliczanek pozwalają „osłuchiwać” się z językiem – wspomagają rozwój najmłodszych.

 

 • Bajkoterapia

Są to chwile kiedy opowiadamy lub czytamy  odpowiednio dobrane  historie.  Zajęcia  doskonale  wyciszają,  pomagają  odpocząć po pełnej wrażeń, intensywnej zabawie.

 

 • Gimnastyka buzi i języka

Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym i zabawie, które wspomagają artykulację. Zajęcia z logopedą stymulują rozwój językowy najmłodszych doskonaląc ich aparat mowy.

 

 • Muzykoterapia

Wprawiamy w ruch przeróżne instrumenty muzyczne. Jest to doskonała zabawa zapewniająca efekt poznawczy, podczas której wykształcamy swoje zdolności i zainteresowania.

 

 • Dogoterapia

Organizowane  cyklicznie spotkania  z  najlepszym przyjacielem człowieka. „Pies terapeuta” wywiera pozytywny wpływ uspokajając i relaksując dzieci.

 

 • Warsztaty teatralne

Teatr jest szkołą życia – dla najmłodszych aktorów to również świetna zabawa.

 

 • Sensoplastyka

Tworzymy przeróżne masy o przeróżnych konsystencjach. Poznajemy nowe tekstury, smaki, zapachy i barwy. Dzięki zajęciom ćwiczymy kreatywność dziecka i pobudzamy jego twórczą ekspresję.

 

 • Zumba for kids

Zajęcia taneczne oparte na bardzo dynamicznej i energetycznej formule zabawy, inspirowanej muzyką latynoską zapewniają dzieciom świetną zabawę i mnóstwo radości.

 

 • Urodziny maluszka

Pamiętając jak ważne w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku są urodziny. Na każdego maluszka w dniu urodzin będzie czekała mała niespodzianka.

Data dodania: 2021-01-12 15:24:39
Data edycji: 2021-02-17 07:37:14
Ilość wyświetleń: 2041

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej