Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zapytanie ofertowe 1/2023

„Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 137 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w Samorządowym
Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim oraz Filii w Głębokiej.

 

 

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) na podstawie art.4 ust. 8. Postępowanie uregulowane w KC.

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Kocmyrzów

w imieniu, której działa

Samorządowy Żłobek "Małe Misie" 

reprezentowana przez

Justynę Łakomy - Dyrektora

Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia zaproszenie: www. malemisieluborzyca.pl

2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 137 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w Samorządowym
Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim oraz Filii w Głębokiej.

Data dodania: 2023-06-23 09:44:29
Data edycji: 2023-07-03 10:25:54
Ilość wyświetleń: 413

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej