Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE jest jednostką budżetową powołaną w drodze UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu .

Żłobek działa w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
  2. Ustawę o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt. 9. lit. h) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
  3. Ustawę o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2. z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
  4. Regulamin Organizacyjny Żłobka
  5. Statut żłobka.
Data dodania: 2021-01-12 15:29:41
Data edycji: 2022-05-09 12:26:08
Ilość wyświetleń: 874

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej