Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Żłobka „MAŁE MISIE”

Koncepcja pracy Żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych  w aktach prawnych:

 

Ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat  oraz Aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w:

 • Regulaminie Organizacyjnym
 • Statucie Żłobka
 • Ramowym rozkładzie dnia

 

MISJA

 

 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych.
 • Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 • Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radości nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości.
 • Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach.
 • Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
 • Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu.
 • Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki.

 

WIZJA DZIECKA

 • Ciekawe świata
 • Wrażliwe
 • Radosne
 • Ufne w stosunku do opiekunów
 • Twórcze
 • Odpowiedzialne

 

ROLA OPIEKUNA _WYCHOWAWCY

 • Zawsze pomaga dziecku
 • Dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka
 • Akceptuje każde dziecko
 • Zachęca dziecko do zabawy i nauki
 • Nie krytykuje dziecka za błędy
 • Rozwija i uaktywnia ciekawość świata

 

MODEL ABSOLWENTA KOŃCZĄCEGO ŻŁOBEK (umie, potrafi, zna)

 • Umie pracować w grupie
 • Cieszy się z osiągnięć
 • Jest tolerancyjny
 • Dba o innych
 • Radzi sobie w trudnych sytuacjach
 • Samodzielny
 • Wyraża swoją opnie
 • Wypowiada się swobodnie
 • Nie obawia się występów publicznych
 • Posiada podstawę emocjonalną do podjęcia edukacji w przedszkolu

 

WIZJA ŻŁOBKA

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów żłobka i zarządzania placówką.

 

KONCEPCJA PRACY ŻŁOBKA

 • Żłobek realizuje podstawę programową wychowania żłobkowego poszerzoną o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych oraz innej działalności statutowej
 • Żłobek osiąga cele zgodne z polityką zdrowotną
 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy.

 

FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 • Żłobek współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i
 • Żłobek racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Udział w życiu żłobka, udział w uroczystościach w żłobku i poza nim.

 

METODY, FORMY, TECHNIKI PRACY Z DZIEĆMI

 • Dostosowane do wieku i możliwości dziecka
 • Atrakcyjne dla dzieci
 • Aktywizujące
 • Rozwijające wszystkie swetry edukacyjne i emocjonalne
 • Praca zgodnie z kalendarzem (pory roku, święta)

 

 

 

Data dodania: 2021-01-12 15:26:19
Data edycji: 2021-01-19 10:56:21
Ilość wyświetleń: 1602

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej