Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI CATERINGOWE

w SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU "MAŁE MISIE" W GŁĘBOKIEJ

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) na podstawie art.4 ust. 8. Postępowanie uregulowane w KC.

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Kocmyrzów

w imieniu, której działa

Samorządowy Żłobek "Małe Misie" 

reprezentowana przez

Justynę Łakomy - Dyrektora

Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia zaproszenie: www. malemisieluborzyca.pl

2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw - cateringu dla Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej 

Data dodania: 2022-12-09 09:52:01
Data edycji: 2022-12-27 14:16:02
Ilość wyświetleń: 183

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej