Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia. z dnia. 04.03.2022r.

Dyrektora Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

termin

uwagi

1

Ogłoszenie rekrutacji do żłobka

    04.03.2022r.

Ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej żłobka, portalu społecznościowym, tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka

2

 Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz

 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kartę zgłoszenia można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej pod adresem  www.malemisieluborzyca.pl ,  następnie złożyć osobiście do dyrektora żłobka.


DYREKTOR PRZYJMUJE TYLKO KOMPLETY DOKUMNETÓW,

KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE WPŁYWA
NA WYNIK REKRUTACJI

 

 

      30.03.2022r

              -

     13.04.2022r

Miejsce składania dokumentów:

Siedziba Żłobka - Wysiołek Luborzycki 160b,
32-010 Luborzyca

W godzinach:

Poniedziałki 9:00-17:00

Wtorki 8:00-15:00

Środy 8:00-15:00

Czwartki 8:00-15:00

Piątki 8:00-14:00

3

Zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, powołanie komisji rekrutacyjnej

    13.04.2022r.

do godziny 12:00

4

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka od września 2022r.

  27.04.2022r.

Ogłoszenie wyników, poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka od września 2022r-  w siedzibie żłobka oraz na stronie internetowej placówki

6

Podpisanie umów korzystania ze żłobka

09.05-13.05.2022r.

w godzinach:

Poniedziałek 9:00-17:00

Wtorek  8:00-15:00

Środa 8:00-15:00

Czwartek 8:00-15:00

Piątek 8:00-14:00

Niepodpisanie umowy będzie jednoznaczne z rezygnacją

7

Składanie pisemnych wniosków o wpisanie dziecka na listę rezerwową

do 31.05.2022r.

 

8

Ogłoszenie składu grup wiekowych

do 12.08.2022r.

 

Data dodania: 2022-03-04 10:08:54
Data edycji: 2022-03-07 08:32:52
Ilość wyświetleń: 1699

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej