Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kryteria przyjęć do Samorządowego Żłobka ''Małe Misie''

lp

KRYTERIUM REKRUTACYJNE

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIÓW

PUNKTY

1.      

Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do pracującego/ prowadzącego działalność gospodarczą / pobierającego naukę w systemie stacjonarnym rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym; wydruk
z CEIDG/ informacja z KRS –o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej

10

 

 

2.      

Jedno z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym; wydruk
z CEIDG/ informacja z KRS o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

5

3.      

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
(w przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic/opiekun prawny) są zameldowani na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach podatku od osób fizycznych wskazali miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych o zameldowaniu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub inny dokument urzędowy, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Matka -7

Ojciec- 7

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko-14

4.      

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
(w przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic/opiekun prawny) nie są zameldowani na ternie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ale zamieszkują na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach podatku od osób fizycznych wskazali miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych i dziecka, Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wskazaniu w rozliczeniach podatku od osób fizycznych miejsca zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.

Matka -5

Ojciec- 5

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko-10

5.      

Wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub inny dokument urzędowy

5

6.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności

Dokument potwierdzający niepełnosprawność

2

7.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia  z orzeczoną niepełnosprawnością

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub inny dokument urzędowy

2

8.      

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia- Rodzina wielodzietna

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub inny dokument urzędowy

3

RAZEM

 

 

Data dodania: 2023-10-18 11:57:24
Ilość wyświetleń: 842

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej