Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szukamy Cioci do naszego zespołu

Szukamy Cioci do naszego zespołu

Samorządowy Żłobek "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim oraz Filia w Głębokiej poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKA DZICIĘCA.

 

Zapraszamy na praktykę zawodową z możliwością zatrudniania w naszym żłobku.

????????????
Opiekun w żłobku - kwalifikacje

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM- weekendowy kurs

DLA KOGO:

Szkolenie ''Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym'' adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280 h.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

szkolenie winno obejmować następujące bloki tematyczne:

-psychologiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin),
-rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin),
-stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin),
-kompetencje opiekuna dziecka (w tym: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, emisja głosu- 35 godzin)
-praktyki zawodowe (80 godzin).

????????????
Obowiązki opiekuna w żłobku :

✔️Wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
✔️Opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
✔️Opiekunka prowadzeni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.
✔️Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
✔️Opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
✔️Opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji.
✔️Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery.
✔️Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
✔️Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
✔️Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: spacer, zabawy w ogrodzie.
✔️Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
✔️Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
✔️Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
✔️Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
✔️Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
✔️Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
✔️Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
✔️Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

?Zapraszam do kontaktu również osoby w trakcie kursu.

?zlobekluborzyca@gmail.com
?zlobekgleboka@gmail.com 

 
Data dodania: 2023-09-15 11:47:02
Data edycji: 2023-09-15 11:58:43
Ilość wyświetleń: 220

“Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej